Podjetje Eogen distribuira naslednje
mednarodno priznane blagovne znamke:

Evropski sklad za regionalni razvoj