Politika zasebnosti

Osebni podatki so pomembni, njihovo varovanje prav tako. Zato v podjetju Eogen d.o.o.,. (v nadaljevanju Eogen) skrbimo, da z osebnimi podatki, ki jih z vašo privolitvijo pridobimo od vas, ravnamo v skladu z veljavnimi predpisi (Splošno uredbo o varstvu podatkov – GDPR, Zakonu o varstvu osebnih podatkov idr.).

Eogen na spletni strani zbira različne vrste podatkov, pri čemer osebne podatke zbira samo ob izrecni privolitvi uporabnikov, ki jih vnesejo v kontaktne obrazce. Osebne podatke hranimo, obdelujemo in uporabljamo le tistem obsegu, za katerega obstaja zakonit interes ali za katerega ste dali privolitev in ki je nujno potreben za doseganje namena, zaradi katerega so bili zbrani.

Eogen si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodne najave spremeni vsebino te izjave.


OB IZPOLNITVI REZERVACIJSKEGA OBRAZCA

Uporabniki spletne strani lahko Eogen pošiljajo sporočila in vprašanja prek rezervacijskega obrazca, ki omogoča vnos imena in priimka, e-poštnega naslova, stacionarne in mobilne telefonske številke, podjetja, dejavnosti in delovnega mesta. Podati se hranijo v informacijskem sistemu družbe ter na gostujočem strežniku spletne strani Eogen. Eogen te podatke potrebuje za namene poslovne komunikacije z uporabniki, ki so ji poslali vprašanja ali sporočila.

Evropski sklad za regionalni razvoj