VRAČILO IZDELKOV

Kupec potrošnik ima pravico, da v 14 dneh obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, brez navedbe razloga za svojo odločitev. Kupec v tem primeru sam krije stroške vračila blaga. Vrnitev naročenega blaga podjetju v roku 14 dni od prevzema je enakovredna sporočilu o odstopu. Obvestilo o odstopu mora biti poslano v roku, ki je določen za odstop od pogodbe. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku.

O vračilu blaga mora kupec obvestiti podjetje v najkasneje 14-ih dneh od prejetja blaga. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo. Podjetje ima pravico, da zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je bilo blago poslano nazaj. Prejeta plačila bo podjetje vrnilo po prejemu dokazila, da je bilo blago poslano nazaj ali po prejemu vrnjenega blaga. Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z nakazilom na njegov TRR.

Vrnjeno blago mora biti nepoškodovano, nerabljeno, v nespremenjeni količini, shranjeno v nepoškodovani originalni embalaži. Priložena mora biti vsa pripadajoča dokumentacija o izdelku. Blago mora biti poslano podjetju v 30-dneh po oddaji sporočila o odstopu od nakupa.

Podjetje prosi kupce, da obvestilo o odstopu od pogodbe, kopijo računa in blago pošljejo na naslov: Eogen d.o.o., Proseniško 152, 3230 Šentjur ali na e-pošto: info@eogen.si. Pošiljk z odkupnino podjetje ne sprejema. Za obrazec za odstop od pogodbe kliknite TUKAJ.

Kupec lahko kupljeno blago tudi osebno in na svoje stroške vrne v na naslov podjetja na lokaciji Proseniško 152, 3230 Šentjur, med delovnim časom od 8. do 16. ure. Podjetje prosi, da kupec vrnjenemu blagu priloži obrazec za odstop od pogodbe in kopijo računa.

Stroški vračila blaga, če ga pri pogodbi, sklenjeni na daljavo, zaradi njegove narave ni možno vrniti po pošti, so odvisni od velikosti vrnjene pošiljke in načinu rokovanja z njo, zato podjetje prosi, da ga v takšnem primeru prej kontaktirate.

Za morebitne dodatne informacije podjetje prosi, da ga kontaktirate na telefonsko številko +386 70 827 743. Cena klica se obračuna po veljavnem ceniku vašega operaterja.

Odstop od pogodbe in vračilo blaga ni možno v primerih, ko gre za blago izdelano po natančnih navodilih kupca in prilagojeno njegovim potrebam, za blago, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo (izdelano individualno za kupca,…). Sklenjena pogodba med kupcem in prodajalcem se v elektronski obliki nahaja v podjetju na naslovu Proseniško 152, SI-3230 Šentjur, Slovenija. Kupec lahko pridobi kopijo pogodbe z zahtevo po elektronski pošti na info@eogen.si.

Evropski sklad za regionalni razvoj