VARNOST

Ob spletnem nakupu

Kaj: Ob spletnem nakupu uporabnik posreduje osebne podatke, ki so potrebni za sklenitev posla, kot so ime in davčna številka podjetja, osebno ime in priimek, e-poštni naslov, telefonska številka in naslov. Podatki se hranijo v informacijskem sistemu družbe ter na gostujočem strežniku.

V primeru oprave spletnega plačila naročila se zgoraj navedenih podatki posredujejo tudi izvajalcu storitev spletnih plačil, družbi Stripe (v nadaljevanju: izvajalec spletnih plačil). Izvajalcu spletnih plačil uporabnik posreduje tudi druge podatke, ki so nujno potrebni za realizacijo plačila (npr. številko plačilne/kreditne kartice, CVV kodo idr.). Do teh podatkov, ki so nujno potrebni za realizacijo plačila, Eogen d.o.o. nima dostopa. Izvajalec spletnih plačil podatke hrani in obdeluje v skladu s svojo politiko zasebnosti ter nacionalno in evropsko zakonodajo.

Zakaj: Eogen d.o.o. te podatke potrebuje za izpolnitev poslovne transakcije, npr. izdajo in plačilo računa, dostavo naročenih artiklov, komunikacijo z uporabnikom glede naročila (kar lahko vključuje komunikacijo o prejetju plačila, odpremi in tranzitu blaga, posredovanje informacij in obravnavi reklamacij). Podatke lahko Eogen d.o.o. posreduje tretjim osebam, npr. dostavnim službam in drugim organom, v kolikor je to potrebno za izpolnitev naročila in izpolnjevanje zakonskih obveznosti.

Do kdaj: Podatki se hranijo, dokler za to obstajajo razlogi utemeljeni razlogi (npr. izvedba temeljnega posla, jamčevalni roki, zakoniti interes, odprta komunikacija).

Evropski sklad za regionalni razvoj