"Nova pravila: Obvezne sončne elektrarne na večjih javnih stavbah do konca 2026".

Evropska unija (EU) in evropski poslanci so sprejeli stroge zahteve glede energetske učinkovitosti stavb. To vključuje zahtevo, da morajo hiše doseči vsaj energetski razred D, sicer bo težje prodajati hiše. Poleg tega bodo morale vse nove stanovanjske stavbe vključevati sončno elektrarno do konca leta 2029, obstoječe stavbe pa bodo morale zmanjšati rabo energije za petino do leta 2035, kar zahteva obsežne energetske prenove.

Svet EU in Evropski parlament sta dosegla politični dogovor o reviziji evropske direktive o energetski učinkovitosti stavb, ki bo prispevala k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov in rabe energije v stavbnem sektorju do leta 2030. Cilj je, da se EU do leta 2050 spremeni v podnebno nevtralno območje.

Zahteva, da postanejo obstoječe stavbe brezemisijske do leta 2050, ostaja. Države članice morajo doseči zmanjšanje povprečne rabe energije za 16 odstotkov do leta 2030 in za od 20 do 22 odstotkov do leta 2035, pri čemer se poudarek daje prenovam stavb z najslabšo energetsko učinkovitostjo.

Obenem se zahteva obvezna namestitev sončnih elektrarn na novih stavbah in javnih stavbah, ki se prenavljajo. Sončne elektrarne bodo morale biti na vseh novih javnih in nestanovanjskih stavbah z uporabno površino nad 250 kvadratnih metrov postavljene do 31. decembra 2026. Za obstoječe stavbe z uporabno površino nad 400 kvadratnih metrov bo ta pogoj moral biti izpolnjen do 31. decembra 2027. Do 31. decembra 2029 pa bodo sončne elektrarne obvezne tudi na vseh novih stanovanjskih stavbah.

V nacionalne načrte za prenovo stavb se bo vključila tudi časovnica za opuščanje kotlov na fosilna goriva do leta 2040. Te spremembe so del svežnja "Pripravljeni na 55", ki je ključen korak k cilju podnebne nevtralnosti EU do leta 2050. Predlog uredbe morata še formalno potrditi Evropski parlament in Svet EU.

POVZETEK IZ VIRa: https://www.zurnal24.si/pod-streho/varcna-hisa/ne-pise-se-nam-dobro-v-bruslju-zaostrili-pogoje-za-prodajo-his-416109

Evropski sklad za regionalni razvoj