Napovedan nov tarifni sistem spodbuja naložbe v hranilnike energije in prilagoditev podjetij v samooskrbo

Napovedan nov tarifni sistem spodbuja naložbe v hranilnike energije in prilagoditev podjetij v samooskrbo

Nov sistem obračuna, ki vključuje pet časovnih blokov, bo vplival na prilagoditev naložb podjetij v samooskrbo in spodbujal uporabo hranilnikov energije. Tarife za uporabo omrežja bodo zdaj bolj diferencirane, s poudarkom na časovnem razlikovanju in dodatnem zaračunavanju presežne moči.

Agencija trdi, da bodo nove tarife bolje odražale stroške omrežja in spodbujale učinkovito rabo energije. Podjetja se bodo morala prilagoditi novemu sistemu, vendar pa jim bo omogočeno prilagajanje odjema in zmanjšanje stroškov v večjem obsegu kot prejšnji sistem.


Novi tarifni sistem bo tudi spodbudil podjetja k naložbam v obnovljive vire energije in hranilnike energije. Poleg tega bo sistem omogočil boljši vpogled uporabnikom v uporabo omrežja in spodbujal učinkovito rabo zmogljivosti omrežja. Nova metodologija obračunavanja omrežnine je del prizadevanj za pravičen prehod na zeleno energijo ter spodbuja aktivno sodelovanje končnih odjemalcev. Skupaj z ustrezno prilagoditvijo poslovnih procesov in naložbami v obnovljive vire energije bo sistem omogočil podjetjem maksimiranje koristi. Prav tako bo vplival na podjetja, ki upravljajo objekte za shranjevanje energije, saj bodo za čas nudenja sistemskih storitev izvzeti iz plačila stroškov uporabe sistema.

Nova metodologija želi doseči učinkovito rabo omrežja ter spodbujati skupne koristi in cilje zelenega prehoda.

 

 

 

Evropski sklad za regionalni razvoj